Ένα ταξίδι στα Αστέρια και τους Μύθους τους με το Φορητό Πλανητάριο

Ένα ταξίδι στα Αστέρια και τους Μύθους τους με το Φορητό Πλανητάριο | Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Με το Φορητό Πλανητάριο, τα παιδιά έρχονται, για πρώτη φορά, σε επαφή με την αστρονομία με τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Ο νυχτερινός ουρανός προβάλλεται στο θόλο του Πλανηταρίου, ενώ τα παιδιά ακολουθούν ένα μαγευτικό ταξίδι στα άστρα και στους αστερισμούς.