Δίνω σχήμα στο χρώμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 3 έως 6 ετών
Μπλε πλανήτης

Τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλοι παίρνουν χρώμα, ενώνονται, συνδυάζονται και φτιάχνουν πρωτότυπα έργα τέχνης.