Όταν ο σπόρος συνάντησε το χώμα

Bιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οργάνωση Γη
Για παιδιά 5 έως 11 ετών
Γαλάζιος πλανήτης

Μέσα από μικρές δραστηριότητες εξερεύνησης, παρατήρησης, κίνησης και ερωτήσεων τα παιδιά μαθαίνουν για τη σπουδαιότητα των σπόρων και της κομποστοποίησης. Τα παιδιά αναγνωρίζουν διάφορους σπόρους, μαθαίνουν πώς προκύπτει η γένεση και η ανάπτυξή τους και κατανοούν τη σημασία της διαφύλαξής τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ακόμη, μαθαίνουν ότι ο κύκλος της φύσης δε σταματάει στο τραπέζι του γεύματος. Καθετί οργανικό που περισσεύει όπως φρούτα, φλούδες και φύλλα δεν αποτελεί σκουπίδι, αλλά έναν «Μικρό oικολογικό θησαυρό», ο οποίος σε μικρό χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να μετατραπεί σε εύφορο χώμα.