Η Αθήνα από ψηλά

Σημείο συνάντησης: Παρατηρητήριο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 3-5 ετών

Τι βλέπουμε από το ψηλότερο κτίριο της Τεχνόπολης; Μπορούμε να το ζωγραφίσουμε; Τα παιδιά ανεβαίνουν στο Παρατηρητήριο, στον Πύργο του Νέου Υδαταερίου και ανακαλύπτουν την Αθήνα, το Γκαζοχώρι και το παλιό εργοστάσιο.
Ακούν ιστορίες για τις γειτονιές γύρω από το εργοστάσιο, εμπνέονται απ’ αυτές και φτιάχνουν τις δικές τους. Στη συνέχεια,
παρατηρούν την πόλη από ψηλά, σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν τα κτίρια και το τοπίο που απλώνεται μπροστά τους.