Μπορώ να γίνω ότι θέλω; Μαθαίνω καλύτερα τα επαγγέλματα!

Σημείο συνάντησης: 2ος όροφος
Εργαστήριο | Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 7-9 ετών (2 ομάδες)

Τα παιδιά κατανοούν πώς οι εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία φέρνουν αλλαγές και στον κόσμο της εργασίας. Ορισμένα επαγγέλματα εξαφανίζονται, άλλα ασκούνται με διαφορετικό τρόπο, ενώ νέα κάνουν την εμφάνισή τους.
Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα στοχεύει στην αποδόμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τα επαγγέλματα και το φύλο.