Μπορεί η ενέργεια να είναι πράσινη;

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος
Εργαστήριο | Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Για παιδιά και εφήβους 11-15 ετών

Μαθαίνουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ρόλων.