Ό,τι ακούω… το χρωματίζω

Σημείο συνάντησης: Πατάρι
Εικαστικό εργαστήριο | Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 8 -11 ετών

Ποια σχέση έχουν τα χρώματα με τους ήχους; Μπορούμε να δούμε τη μουσική; Να ακούσουμε τη ζωγραφική; Παίζουμε με το
ηχόχρωμα με τη βοήθεια διάφορων υλικών, κατασκευάζουμε τα δικά μας μουσικά όργανα, ζωγραφίζουμε τη δική μας παρτιτούρα και παρουσιάζουμε το έργο μας με την ορχήστρα μας!