Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;

Διαδραστική έκθεση | INNOVATHENS & Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 7-17 ετών

Στη σούπερ μοναδική διαδραστική έκθεση «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;», θα γνωρίσουμε το vertical farming, το weather modification, την εικονική πραγματικότητα, τη ρομποτική, την αστρογεωλογία, την αστροβιολογία, τη διαστημική και το DNA, δηλαδή επαγγέλματα που σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό ή πρώιμο στάδιο -ή μας θυμίζουν ακόμη και επιστημονική φαντασία- αλλά στο μέλλον θα είναι στην καθημερινότητα μας.

Συμμετέχουν οι: Τμήμα Πετρολογίας και Κοιτασμολογίας/ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Φαρμακευτικής / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής / Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνων, Τμήμα Βιολογίας /Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Meteo- ΙΕΠΒΑ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, New Dexterity, City Crop, ViRA, kmop, MOPTIL