Χμ… ώρα να με γνωρίσω καλύτερα!

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος
Εργαστήριο | Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 9-11 ετών

Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Έρχονται σε επαφή με όλα αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς που συνθέτουν τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και που μαζί με άλλους παράγοντες επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προτιμήσεις.